Hjem

Konsepter

Kontakt

Gestalt

Artikler

Carefrontation
Karatgården
Torggata 10
0181 Oslo
Tlf.: 9079 1581
Kart til torggata 10 

Hva er Gestalt?

Gestalt er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50 tallet og begynnelsen av 60 tallet i USA.

Gestalt bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi. For oss Skandinaver er Søren Kierkegaard den mest kjente aktør innen denne retning.

"Å gestalte" betyr ganske enkelt "¨å danne meningsfulle helheter".Grunnleggende ideer i gestalt er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestalt brukes til å bevisstgjøre individet på hvordan man vil forholde seg til de vilkår man har, og derved ta ut sitt potensiale.Vi har alle innlærte mønstre i vår adferd i forhold til oss selv og andre mennesker.

Gestalt consulting har utviklet metoder for å bevistgjøre mennesker på egne føelser, behov og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine mønstre.Denne bevisstgjøring skapes gjennom samtale, tilbakemeldinger i gruppen, gruppearbeider, eksperimenter og rollespill. Først når innsikt er etablert og har sunket inn, kan endring inntre!Et av de viktigste redskapene i gestalt consulting er derfor konsulenten selv.

Gestalt