Hjem

Konsepter

Kontakt

Gestalt

Artikler

Carefrontation
Karatgården
Torggata 10
0181 Oslo
Tlf.: 9079 1581
Kart til torggata 10 

Et team har visse kjennetegn som skiller teamet fra en gruppe.

Et teammedlem klarer å sette individuelle behov til side for teamets overordnede behov og ønsker også å jobbe målrettet for teamets overordnede mål.

En vanlig situation i ledergruppen er at de har lav bevissthet rundt hvordan de faktisk samhandler - eller ikke samhandler - innen gruppen. Man kan gjerne delta i tembyggende aktiviteter med "rafting, rapellering og rebusløp", dette kan bidra til positive erfaringer som kan styrke relasjoner.

De fleste vil imidlertid erfare at den type felles opplevelser sjelden utvikler gruppen til et team. For å bygge team kreves det at vi blir klar over egen og andres adferd i langt større grad og hvordan de enkelte gruppemedlemers adferd påvirker hverandre, sett i lys av hverdagens virkelighet på jobb.

Alt for mange har erfaring med konsulenter som bryter gruppe-medlemmer ned i denne type prosesser. Det skal over hodet ikke skje, og det er et konsulentansvar å sikre forsvarlige, gode prosesser som bringer gruppen videre til et team.

Teambygging