Hjem

Konsepter

Kontakt

Gestalt

Artikler

Carefrontation
Karatgården
Torggata 10
0181 Oslo
Tlf.: 9079 1581
Kart til torggata 10 

Gidder ikke DU heller kjøpe av disse?

Den sjenerte:
Ser mye ned eller ut i luften. Snakker monotont og lavt, leser fra manus. Passivt kropps-språk. Svetter og plages. Vil helst bare bli ferdig...

Den utydelige:
Snakker usammenhengende, hyppig bruk av "liksom", "på en måte", "kanskje", inskutte bisetninger og amputerte budskap.
Viser tekstbilder, snakker om noe annet samtidig. Lite øyekontakt. Lite oppmerksom på sin plassering i rommet. Virker dårlig forberedt.

Den belærende:
Snakker hovedsakelig i påstander, ofte om egen eller produktets fortreffelighet. Lite oppmerksom på signaler fra publikum. Ved innvendinger fra tilhørerne vil han/hun kunne komme i negativ diskusjon og ofte skape sterk motvilje hos lytteren. Men høflige kunder sier sjelden noe, de lar bare være å bestille...

Presentasjonstrening