Hjem

Konsepter

Kontakt

Gestalt

Artikler

Carefrontation
Karatgården
Torggata 10
0181 Oslo
Tlf.: 9079 1581
Kart til torggata 10 

Gestaltbasert coaching fokuserer på nåtiden, at det å leve nå er mere sentralt enn å dvele ved hva som har vært.

Vi deler grunnlaget for Gestaltbasert coaching opp i følgende:

Metateori:
Eksistensialismen - Det personlige ansvaret -  Jeg velger selv min opplevelse

Psykologisk teori:
Gestaltpsykologien

Coaching metode:
Fenomenologi - bringe aktuelle case inn i her og nå situasjonen, trene på gjennomføring av disse. Belyse hva som faktisk skjer og hvordan det oppleves av individet. Skape situasjons- og selvinnsikt.

Jobbhverdagen med virksomhetens visjon, verdier, mål, strategi og handlingsplaner sees i sammenheng med medarbeiderens potensiale og utfordringer.

Coachens verdisyn vil prege situasjonen - derav:

"Carefrontation" - en varmhjertet tydeliggjøring. 

Coaching